Рэдакцыйная палітыка сайта

  1. Сайт nv-online.info з’яўляецца анлайн-дадаткам да незалежнай газеты “Народная Воля”. Штодзённыя матэрыялы сайта не дубліруюць матэрыялы газеты.
  2. Выбар тэм для асвятлення, асобаў і матэрыялаў цалкам з’яўляецца кампетэнцыяй рэдакцыі.
  3. Рэдакцыя арыентуецца на цікавасць матэрыялаў для аўдыторыі, актуальнасць і грамадскую значнасць.
  4. Інфармацыйныя матэрыялы сайта правяраюцца на праўдзівасць і паўнату ў межах кампетэнцыі і магчымасцяў рэдакцыі. Пры ўзнікненні спрэчак і канфліктаў кожны чытач мае права выказаць сваю пазіцыю і патрабаваць выпраўлення памылак, калі такія знойдуцца.
  5. Усе матэрыялы аўтараў сайта, акрамя інфармацыйных паведамленняў, з’яўляюцца суб’ектыўным меркаваннем. Пазіцыя аўтара не абавязкова супадае з пазіцыяй рэдакцыі.
  6. Рэдакцыя не дапускае мовы нянавісці, экспліцытнага кантэнту, абразлівых выказванняў, паклёпу, распаўсюду інфармацыі, якая парушае законы Рэспублікі Беларусь.
  7. Матэрыялы сайта nv-online.info могуць быць выкарыстаны ў любой форме (перадрук, перапрацоўка, пераклад, і інш) толькі з пазначэннем крыніцы, аўтара і з прамой гіперспасылкай на наш тэкст.