«Народная Воля» лічыць важнай палітычнай кампаніяй усенароднае абмеркаванне змяненняў і дапаўненняў, якія, мяркуецца, будуць унесены ў канчатковы варыянт Канстытуцыі.

Запрашаем да ўсебаковай размовы ўсіх, хто перажывае за далейшы лёс нашай роднай Беларусі.

***

ЦИТАТА

Андрей КУНЦЕВИЧ, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

На шляху да новай Канстытуцыі– Против предлагаемых обновлений нынешней редакции Конституции могут выступать исключительно противники белорусской государственности, поскольку характер вынесенных на обсуждение изменений выполняет важнейшую цементирующую роль всего многогранного государственного механизма.

БЛИЦ-КОММЕНТАРИЙ

Уважаемый Кунцевич!

От «врагов государственности», как известно, недалеко и до «врагов народа».

Между тем первому заместителю министра информации следовало бы внимательно почитать новый проект Конституции, в котором неизменной осталась статья 33.

«Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.

Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них.

Монополизация средств массовой информации государством, организациями или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются».

Помимо этого, Андрей Михайлович, стоило бы вам осмыслить и статью 7, которая в новой редакции гласит: «Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики Беларусь». 

А теперь вопросы, как говорится, на засыпку. В каких государственных СМИ уже дали слово не только сторонникам, но и противникам принятия новой Конституции? Какие независимые общественно-политические СМИ могут свободно работать в Республике Беларусь? И что вы лично намерены сделать, чтобы эти положения Конституции всё-таки были реализованы?

***

Калі было больш дэмакратыі – раней ці цяпер?

Канстытуцыя, якую прапанавалі прыняць беларусам на рэферэндуме, будзе шостай у сучаснай беларускай гісторыі.

У 1919 годзе на Першым з’ездзе Саветаў БССР была прынята Канстытуцыя Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусія. Яна вызначала, што «Беларусія абвяшчаецца рэспублікай Саветаў працоўных, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў. Уся ўлада ў цэнтры і на месцах належыць гэтым Саветам».

Гэтая Канстытуцыя адметная тым, што ўзаконіла нацыяналізацыю маёмасці, адмяніла прыватную ўласнасць на зямлю, а таксама ўвяла ўсеагульную працоўную павіннасць «у мэтах знішчэння паразітычных слаёў грамадства і арганізацыі гаспадаркі».

У 1927 годзе была прынята новая Канстытуцыя БССР. Згодна з ёй, Беларуская Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка была абвешчана «дзяржавай дыктатуры пралетарыяту, якая ажыццяўляе свае задачы на аснове саюза рабочых і сялян». І менавіта паводле гэтай Канстытуцыі частку паўнамоцтваў БССР дэлегавала саюзным органам кіравання. У той жа час вызначалася, што «за Беларускай Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікай, паводле арт.4-га Канстытуцыі Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, захоўваецца права вольнага выхаду з Саюза».

1937 год, на які прыйшоўся пік масавых рэпрэсій, быў адзначаны і прыняццем новай, больш ліберальнай, Канстытуцыі. У ёй ужо было зафіксавана права прыватнай уласнасці, дазволена дробная прыватная гаспадарка.

Паказальна, што менавіта паводле гэтай Канстытуцыі былі створаны народныя суды (цяпер іх назвалі б раённымі ці судамі першай інстанцыі). Прычым было вызначана, што «народныя суды выбіраюцца грамадзянамі раёна на аснове ўсеагульнага, прамога і роўнага выбарчага права пры тайным галасаванні тэрмінам на тры гады». Сёння, як вы ведаеце, беларусы не маюць права выбіраць суддзяў. Іх прызначае прэзідэнт. Так што ў нейкім сэнсе Іосіф Сталін быў большым дэмакратам, чым Аляксандр Лукашэнка.

І яшчэ пра тое, чаго мы зараз не маем. Артыкул 86 Канстытуцыі 1937 года вызначаў: «Судаводства ў БССР вядзецца на беларускай мове з забеспячэннем для асоб, якія не валодаюць гэтай мовай, поўнага азнаямлення з матэрыяламі справы праз перакладчыка, а таксама права выступаць у судзе на роднай мове».

Сёння, як вядома, толькі адзінкавыя суды праходзяць па-беларуску. Акрамя таго, самыя гучныя суды ў сённяшняй Беларусі робяцца закрытымі. Хаця нават сталінская Канстытуцыя вызначала: «Разбор спраў ва ўсіх судах БССР адкрыты, паколькі законам не прадугледжаны выключэнні, з забеспячэннем абвінавачанаму права на абарону».

У 1978 годзе была прынята новая Канстытуцыя, у якую пазней былі ўнесены дапаўненні і змены. Гэты дакумент абвяшчаў, што мы ўжо стварылі «развітое сацыялістычнае грамадства», таму ад «дыктатуры пралетарыяту» пераходзілі да «агульнанароднай дзяржавы, якая выражае волю і інтарэсы рабочых, сялян і інтэлігенцыі».

КПСС была абвешчана «кіруючай і накіроўваючай сілай грамадства, ядром яго палітычнай сістэмы». І ўпершыню было вызначана, што «найбольш важныя пытанні дзяржаўнага жыцця выносяцца на ўсенароднае абмеркаванне, а таксама ставяцца на ўсенароднае галасаванне (рэферэндум)».

Паводле гэтай Канстытуцыі людзі атрымалі значна больш правоў: на адпачынак, ахову здароўя, пенсію і сацыяльную дапамогу ад дзяржавы, на жыллё, адукацыю і гэтак далей.

Артыкул 48 той Канстытуцыі вызначаў: «У адпаведнасці з інтарэсамі народа і ў мэтах умацавання і развіцця сацыялістычнага ладу грамадзянам Беларускай ССР гарантуюцца свабоды: слова, друку, сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў і дэманстрацый». Ажыццяўленне гэтых палітычных свабод забяспечвалася прадастаўленнем працоўным і іх арганізацыям грамадскіх будынкаў, вуліц і плошчаў, шырокім распаўсюджваннем інфармацыі, магчымасцю выкарыстання друку, тэлебачання і радыё. Дарэчы, зараз у беларускай Канстытуцыі з тымі змяненнямі, якія ўносяцца, няма ні слова пра тое, якім чынам забяспечваюцца правы беларусаў на сходы, мітынгі, дэманстрацыі ці свабоду слова. Усё гэта ператвараецца ў голыя дэкларацыі.

І нарэшце Канстытуцыя 1994 года, у якую ў 1996-м былі ўнесены змены, зафіксавала выхад Беларусі з Савецкага Саюза, абвясціла нашу краіну не сацыялістычнай, як раней, а дэмакратычнай дзяржавай і «падаравала» нам прэзідэнта. Паводле гэтай Канстытуцыі мы і жывём. З ёй мы дайшлі да таго, да чаго дайшлі.

Іван СМАЛЯК

***

Что предлагала наука?

Если не тысячи, то сотни людей по всей стране все эти годы трудились на ниве такой отрасли юридической науки, как конституционное право. В Белгосуниверситете, например, соответствующую кафедру возглавляет доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь, бывший председатель Конституционного суда, бывший генеральный прокурор, автор множества книг, учебников и монографий по различным аспектам конституционной законности Григорий Василевич.

«Народная Воля» на примере ведущего вуза страны решила выяснить, какие изменения в Конституцию предлагала юридическая наука и учтены ли они.

«Нежданчик»

С авторефератами диссертаций можно ознакомиться и на сайте ВАК, и на сайте электронной библиотеки БГУ. Самой актуальной в связи с грядущим референдумом кажется работа на соискание ученой степени кандидата юридических наук, выполненная Анной Николаевной Синицыной. Тема – «Теоретико-прикладные проблемы оптимизации судебного конституционного контроля в Республике Беларусь». Научный руководитель – Григорий Василевич. Защита состоялась 9 февраля 2021 года.

Тема важная, проблема назревшая и перезревшая. Но эта диссертация свидетельствует о том, что в начале прошлого года даже Григорий Василевич не знал, что Всебелорусскому народному собранию планируется придать статус этакого коллективного президента, высшего государственного органа. Потому что в диссертации о взаимодействии Конституционного суда и ВНС – ни слова. Хотя по новой Конституции, если она будет принята на референдуме, и председатель, и судьи Конституционного суда будут избираться и освобождаться от должности именно Всебелорусским народным собранием. И этот «нежданчик» перечеркивает значительную часть научной работы Анны Синицыной.

При этом в исследовании много интересных предложений. И о том, что отбор кандидатов на должность судьи Конституционного суда должен быть гласным, на основе конкурса и опубликования объявления о вакансии. И о том, что с заседаний Конституционного суда по вопросам толкования Конституции и рассмотрения законов по изменению Конституции должна вестись интернет-трансляция. И о правовых мониторингах исполнения Конституции. И о том, как заставить суды видеть нарушения Конституции и обращаться по этим фактам в Конституционный суд.

Будут ли многочисленные наработки учтены когда-нибудь и кем-нибудь, сможет ли Конституционный суд реально защищать Конституцию, принимая решения прямого действия? Станет ли Конституционный суд реальной защитой для граждан? Эти вопросы остаются невыясненными. В новой редакции Основного закона эти моменты детально не прописаны. Хотя есть подвижки. В проекте указано, что Конституционный суд сможет выносить решения «по жалобам граждан на нарушения их конституционных прав и свобод, проверяя конституционность законов, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие средства судебной защиты».

Как это будет? Очно или заочно, гласно или негласно, в открытом заседании или в закрытом; полным составом суда или каким-то конкретным судьей будут выноситься такие решения – пока ничего не понятно.

Уперлись в пол

В конце 2020 года докторскую диссертацию защитил сын Григория Василевича Дмитрий. Тема – «Конституционные основы реализации соматических прав: теория и практика».

Соматические права – это те, которые связаны с нашим телом: трансплантация органов, право на искусственное оплодотворение, суррогатное материнство, стерилизацию, аборт, изменение пола, однополые браки и т.д.

По какой-то злой иронии самые горячие споры по новому проекту Конституции в публичном пространстве идут именно об этом. В проекте выносимого на референдум документа брак определен как союз мужчины и женщины. Но глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин заявил, что БПЦ настаивает на том, чтобы было записано с уточнением: «Брак – это союз мужчины и женщины по рождению». Ответственные лица заявляют, что граждане возбудились этой дискуссией и активно шлют послания в поддержку предложения Церкви. Иногда даже создается впечатление, что проблема смены пола отдельными нашими согражданами – это едва ли не главная проблема страны.

Что же касается Дмитрия Василевича, то в своей докторской диссертации он прогнозировал, что соматические права будут становиться все более важными. Если вернуться к сути нынешнего спора, то, проанализировав взаимосвязь сексуальных прав с конституционными правами на личную жизнь и самоопределение, Василевич-младший всё-таки пришел к выводу, что надо придерживаться традиционных ценностей. Более того, для людей гомосексуальной ориентации он предложил предусмотреть ограничения не только при заключении брака, но и при поступлении на службу в Вооруженные силы, на работу в детские воспитательные учреждения и т.п. (сразу оговоримся: в проект новой Конституции эти предложения не вошли).

К слову, та часть работы, которая касается клонирования человека, защиты эмбриона человека, эвтаназии, коммерциализации человеческих ДНК, технологий крионики (заморозки тела) не столь консервативна, а по белорусским меркам, даже смела.

О главном – не говорить?

В 2020-м также была представлена к защите диссертация «Конституционно-правовые основы обеспечения и реализации политических прав женщин в Республике Беларусь». Хотя, положа руку на сердце, с юридической точки зрения и конституционного принципа равенства прав давно пора заняться правами мужчин. Простой пример: рожать или не рожать ребенка, решает мать. У мужчины никто ни о чем спрашивать не обязан. Отец может узнать, что имеет детей, только когда получит уведомление на уплату алиментов. Это равноправие?

Защищались диссертации по правовой охране земель в Республике Казахстан, по гарантиям конституционного права на высшее образование, по общетеоретическим проблемам эффективности норм права… Даже про административный электроэнергетический надзор была диссертация. А вот научных работ по теме транзита власти, статуса Всебелорусского народного собрания, «пятого колеса» в телеге госуправления – Совета Республики – мы так и не нашли, хотя перелопатили работы за пять лет. Неужели опять Конституция писалась в последний момент, с кондачка и под чьи-то «хотелки»?

Елена НОВИКОВА

Публикация из № 2 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»